e-liquid Jam Vape Co Strawberry Jam 10ml - 20mg nikotinu/ml

109 Kč 90,08 Kč bez DPH
Skladem (> 5 ks)
Můžeme doručit do:
24.1.2022

Jahodový džem na bázi nikotinové soli.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Jam Vape Co SALT Strawberry Jam
 
Objem:10ml.
Obsah nikotinu: 20mg/ml.
 

Tradiční jahodový džem zaručuje perfektní zážitek především v moderních POD systémech.

Náplně do elektronických cigaret typu Nic Salt se od běžných e-liquidů liší mnohem nižším PH a především nikotinovou sůl, která zaručuje rychlejší vstřebání bez dráždivého pocitu při vapování. Nikotinová sůl se vyskytuje například také v tabákových listech, proto používání e-liquidů typu Nic Salt přináší mnohem bližší alternativu k běžným cigaretám.

Mezi další výhodu patří mnohem rychlejší proces odpařování při nižších teplotách oproti klasickým e-liquidům, čímž se prodlužuje životnost jak spirálky, tak vaty v e-cigaretě.

jam_vape_salts_popisek_2

E-liquidy Juice Sauz Nic Salt jsou určeny především pro MTL styl vapování pusa-plíce a nejvíce je oceníte v zařízeních typu POD a klasických elektronických cigaretách. Ačkoliv obsahují 10-20mg nikotinu na každý mililitr, nemusíte mít obavu z přílišného škrábání v krku. Na základě vlastních zkušeností můžeme směle popsat NicSalt liquidy jako mnohem hladší a příjemnější alternativu než klasické liquidy s nižším obsahem nikotinu.

Britské e-liquidy Juice Sauz představují výsledek dlouholetých zkušeností a ladění chutí. V současnosti tvoří jedny z nejlepších náplní na poli nikotinových solí. Poměr 50PG a 50VG se skvěle hodí do všech MTL atomizérů.

Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/2008: Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, Skin Sens. 1, H317; H310; Acute Tox. 4, H332; Aquatic Chronic 3, H412
Signální slovo: Nebezpečí
Nebezpečné látky: nicotin-salicylát

Standardní věty o nebezpečnosti:

 • H301 - Toxický při požití.
 • H310 - Při styku s kůží může způsobit smrt.
 • H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H332 - Zdraví škodlivý při vdechování.
 • H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
 • P262 - Zabraňte stykus očima, kůží nebo oděvem.
 • P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.
 • P270 - Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
 • P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
 • P272 - Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.
 • P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice.
 • P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře.
 • P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
 • P304+P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
 • P310 - Okamžitě volejte lékaře.
 • P312 - Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.
 • P321 - Odborné ošetření (viz doplňkové instrukce pro první pomoc na štítku).
 • P330 - Vypláchněte ústa.
 • P333+P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P362+P364 - Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
 • P361+P364 - Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
 • P405 - Skladujte uzamčené.
 • P501 - Odstraňte obsah/obal podle platných předpisů.

Doplňkové parametry

Kategorie: E-liquidy Juice Sauz Jam Vape (GB)
Záruka: 24
Hmotnost: 0.01 kg
Intenzita: 20mg
Nikotin: Nicsalt
Objem: 10ml
Příchuť: Dezertová
Poměr VG/PG: 50/50

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole:

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

5
1x
4
0x
3
0x
2
0x
1
0x
5
OL Avatar autora | 9.9.2021
Dal jsem to do V.Thru na střídačku mezi tabákovky. je to dost sladké, ale ne nepříjemně, chuť je fakt jako jahodová marmeláda, co si dá člověk třeba na palačinky, za mě dobré.

Britský výrobce e-liquidů Juice Sauz přináší excelentní Nic Salt náplně do elektronicých cigaret.

Zákaznická linka:
+420 607 445 990
prodejny Máme 13 prodejen