Isopropylalkohol (IPA) 1000ml

299 Kč 247,11 Kč bez DPH
Skladem (> 5 ks)
Můžeme doručit do:
6.8.2021

Isopropylalkohol IPA 100% v 1000ml balení.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Vysoce koncentrovaný isopropylalkohol (IPA) v 1000ml balení je účinný odmašťovací prostředek. Koncentrace 99,9% zaručuje maximální účinek. Díky širokému spektru použití lze izopropylalkohol použít například:

 • Odmaštění povrchů
 • Čištění elektronických součástek
 • Výrobě odmrazovacích prostředků

Díky svým vlastnostem zároveň představuje isopropylalkohol dehydratační činidlo. Bezbarvá látka s těkavými účinky.

Parametry:
Látka: Isolpropylalkohol 99,5%
Objem: 1000ml
Hmotnost: 786g
CAS: 67-63-0
 

Upozornění: Nejedná se o náplň do elektronických cigaret, ale o odmašťovací prostředek!

Standardní věty o nebezpečnosti:
 • H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

 • P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdrojizapálení. Zákaz kouření.
 • P233 - Uchovávejte obal těsně uzavřený
 • P240 - Uzemněte a upevněte obal a odběrové zařízení.
 • P242 - Používejte nářadí z nejiskřícího kovu.
 • P243 - Proveďte opatření proti výbojům statické elektřiny.
 • P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P337+P313: Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P370+P378 V případě požáru: K hašení použijte Pěna odolná alkoholu, oxid uhličitý, prášek, voda tříštěný proud, vodní mlha.P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
 • P403+P235 - Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
 • P501 - Obsah likvidujte v souladu s místní, státní a národní legislativou.

Doplňkové parametry

Kategorie: Isopropylalkohol
Záruka: 24
Hmotnost: 0.79 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Zákaznická linka:
+420 607 445 990
prodejny Máme 13 prodejen