Váš košík Položek: 0 | 0 Kč
  Název Cena vč. DPH Množství Celkem
Košík je prázdný
  Celkem: 0 Kč

Všeobecné obchodní podmínky

 

článek 1 - Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují vztahy (práva a povinnosti) mezi firmou BROS Trading s.r.o. (dále jen "prodávající" nebo "provozovatel e-shopu"), a jejími zákazníky (dále také "kupující") v oblasti prodeje a případných oprav či reklamací elektronických cigaret, jejich příslušenství a jiného zboží (dále jen "zboží") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále jen "e-shop") www.eliquidshop.cz.
 2. VOP jsou nedílnou součástí každé smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím. Smlouva je uzavřena okamžikem potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím.
 3. Přijetí VOP kupujícím s výhradami je odmítnutím uzavřít smlouvu.
 4. Veškeré dodávky, včetně budoucích, se provádějí výhradně na základě těchto všeobecných obchodních podmínek. Tím se vylučuje použití podmínek kupujícího (objednatele), pokud nejsou výslovně prodávajícím akceptovány.
 5. Prodávající: prodávajícím se rozumí provozovatel e-shopu www.eliquidshop.cz firma BROS Trading s.r.o., která je registrovaným podnikatelským subjektem, IČ 04562160, DIČ CZ04562160 se sídlem: Petržílkova 2583/13, 158 00 Praha 5, vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou oddíl C, vložka 249775, (plátce DPH).
 6. Kupující: každá osoba nakupující zboží prostřednictvím e-shopu www.eliquidshop.cz. Kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu při registraci pouze své nezbytné kontaktní údaje, které jsou potřebné pro vyřízení jeho objednávky, případně údaje, které chce mít uvedené na nákupních dokladech. Kupující objednávkou stvrzuje, že v den prodeje dovršil 18 let.
 

článek 2 - Bezpečnost a ochrana informací

 1. Registrací na stránkách e-shopu www.eliquidshop.cz prohlašuje kupující, že souhlasí  se shromažďováním a používáním základních informací o jeho osobě a učiněných nákupech.
 2. Prodávající zaručuje všem kupujícím ochranu jejich osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů" a zároveň se zavazuje, že osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně, s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícím se objednaného zboží (sdělení nutných údajů: jméno, telefon a dodací adresa kupujícího přepravci).
 3. Prodávající prohlašuje, že je platně registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů (UOOU) pod registračním číslem 00071939.
 4. Přeje-li si kupující, aby údaje o jeho osobě byly vymazány, nebo nechce-li přijímat informační newsletter, pro jehož odebírání se kupující registroval, informuje o tom provozovatele e-shopu www.eliquidshop.cz, na emailové adrese: info@eliquidshop.cz.
 5. Provozovatel používá cookies k účelům usnadnění užívání stránek e-shopu kupujícím, přihlašováním ke stránkám e-shopu, a k vyhodnocování návštěvnosti stránek individuálními kupujícími. Kupující je oprávněn cookies odmítnout, bere však na vědomí, že odmítnutí přijetí cookie může znamenat snížení komfortu užívání stránek e-shopu.
 

článek 3 - Prodejna a prodejní doba

 1. Seznam kamenných prodejen (dále jen "prodejna") včetně rozvrhu a prodejní doby je uveden na stránkách tohoto e-shopu www.eliquidshop.cz.
 2. Elektronické objednávky jsou přijímány 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
 

článek 4 - Ceny

 1. V e-shopu www.eliquidshop.cz jsou ceny vždy aktuální a platné pro objednání v tomto e-shopu. Ceny platné pro prodejnu jsou k dispozici v prodejně. Případné slevy se nesčítají.
 2. Uvedené ceny jsou konečné. V případě zasílání do zahraničí, není součástí ceny clo ani další místní poplatky, které jsou nákladem kupujícího.
 3. Součástí ceny nejsou náklady na dopravu nebo zaškolení kupujícího odborným zaměstnancem prodávajícího.
 

článek 5 - Objednávání

 1. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy.
 2. Kupující kupuje zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná
  o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí emailem cenu a pravděpodobný termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč (CZK) vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato nebude realizována.
 

článek 6 - Odstoupení od smlouvy

 1. Odstoupení od smlouvy je možné v případě, že kupující zakoupil zboží jiným způsobem než osobně v kamenné prodejně prodávajícího (bylo mu například doručeno přepravcem či Českou poštou, s. p.).
 2. V souladu s § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní ode dne převzetí zboží v případě, že zboží objednal jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolným přepravcem. K odstoupení od smlouvy není třeba uvádět žádný důvod.
 3. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutné splnit níže uvedené podmínky:
 • Odeslat e-mail na adresu info@eliquidshop.cz s následujícím textem: "Já (jméno a příjmení nebo název společnosti), Žádám o jednostranné odstoupení od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo faktury) a žádám o vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo:.....................".
 • Nejpozději do 14 dnů od data doručení odstoupení od smlouvy prodávajícímu je kupující povinen odeslat zakoupené zboží zpět prodávajícímu.
 • Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být v původním obalu, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, návodu, záručního listu, atd.), s veškerými identifikačními prvky (etikety, nálepky) a nesmí vykazovat známky použití. Zboží odeslané na dobírku nebude prodávajícím převzato. Veškeré náklady na zaslání zpět prodávajícímu jsou náklady kupujícího. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět. V případě, že ke zboží byl přiložen také dárkový předmět, musí být navrácen také tento dárkový předmět. Byla-li uskutečněna objednávka více kusů (stejného nebo různého) zboží, jejíž celková cena přesáhla hranici ceny pro zaslání objednávky bez účtování přepravy a platby, a je-li kupujícím vrácena část tohoto objednaného zboží, může být od částky za vrácené zboží odečten poplatek za příslušnou - kupujícím zvolenou, přepravu a platbu.
 • Po přijetí a kontrole vráceného zboží a příslušenství vystaví prodávající kupujícímu opravný daňový doklad a zašle jej na emailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce.
 • Kupní cena zboží, bude vrácena převodem na účet kupujícího, uvedený v oznámení o odstoupení od smlouvy nejpozději do 14 dnů od data převzetí vraceného zboží prodávajícím včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného kupujícím způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím a kromě nákladů na dodání prodávajícím a nákladů spojených s přijetím platby).
 • Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží upraveného na přání kupujícího či na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání, které nebylo v době objednávky skladem a jiné zboží, u kterého použitím je spotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí.
 • Bylo-li zboží zasíláno do zahraničí, v případě odstoupení od smlouvy mohou být kupujícímu účtovány náklady spojené s poštovným a vrácením uhrazené částky (vrácená částka může být ponížena o tyto náklady).
 • V případě odstoupení od smlouvy má kupující dbát na to, aby obalový materiál zboží nebyl zároveň vnějším obalem zásilky, neboť velmi často dochází k znehodnocení tohoto obalového materiálu a náklady na znovu zabalení mohou být kupujícímu vyúčtovány při vracení uhrazené částky.
 

článek 7 - Informace o zboží

 1. Informace o zboží nabízeném v e-shopu prodávajícího, mají pouze ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží.
 2. Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry a ostatní údaje obsažené v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné.
 

 článek 8 - Platební podmínky

 1. Cenu zboží lze uhradit následujícími způsoby:
 • v hotovosti při osobním převzetí zboží na prodejně (zboží objednané v internetovém obchodě lze platit platební nebo kreditní kartou pouze na vybraných prodejnách, seznám těchto prodejen je dostupný na stránkách tohoto e-shopu,
 • předem na účet v České republice. Bankovní převod a připsání částky na účet prodávajícího může trvat 1 - 5 dnů. Po připsání celkové částky na účet  prodávajícího, bude zboží odesláno. Skladové zboží bude při vytvoření objednávky rezervováno a neskladové objednáno. Zboží bude rezervováno po dobu 7 dní od data vložení objednávky. Nebude-li celková částka do této doby připsána na účet prodávajícího a nedomluví-li se kupující s prodávajícím jinak, bude objednávka po této době stornována bez předchozího upozornění kupujícího.
 • na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od kupujícího osoba pověřená přepravcem).
 1. Vlastnické právo přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.
 2. Prodávající se zavazuje po zaplacení vystavit kupujícímu fakturu, která bude obsahovat všechny náležitosti požadované aktuální legislativou.
 

článek 9 - Dodací podmínky

 1. Náklady na dodání zboží kupujícímu vždy hradí kupující. Prodávající může v předem stanovených případech převzít náklady na dopravu zboží k vlastní tíži, a to zejména v případě, že kupující provede objednávku zboží v hodnotě minimálně 1.500,- Kč. Kupující o této skutečnosti bude vždy prodávajícím předem informován. Ve vybraných případech lze objednat i dodání zboží prodávajícím a zaškolení kupujícího odborným zaměstnancem prodávajícího.
 2. Osobní odběr na prodejně: Objednané zboží je možné vyzvednout po potvrzení objednávky na adrese prodejny v uvedené prodejní době, pokud formulář zadávání objednávky takovou možnost nabízí.
 3. Zasílání prostřednictvím smluvního přepravce: Zboží, které je skladem, bude odesláno kupujícímu v den připsání kupní ceny a nákladů na dopravu na účet prodávajícího (nebylo-li sjednáno zaslání na dobírku), případně první následující pracovní den. O odeslání zásilky informuje prodávající kupujícího prostřednictvím e-mailu nebo SMS, ve kterých najde kupující případný odkaz na sledování zásilky.
  Nebude-li kupující zastižen na udané dodací adrese, domluví se s přepravcem na individuálním doručení. Zásilka může být na depu přepravce uložena deset dní. Pokud není zásilka doručena či vyzvednuta, vrací se po deseti dnech zpátky k prodávajícímu. Za opětovné zaslání účtuje prodávající vždy přepravné.
  Reklamace přepravy zboží zasílaného prostřednictvím smluvního přepravce.
  Kupující je povinen převzít zásilku pouze není-li nijak poškozená a v žádném případě by neměl podepisovat přepravci dodací list před důkladnou kontrolou zboží a to i pod obalem! V případě poškození je nutné s přepravcem sepsat škodní protokol, emailem na adresu: objednavky@eliquidshop.cz či poštou prodávajícímu na adresu uvedenou na stránkách e-shopu, zaslat kopii reklamačního zápisu vystavenou na místě přepravcem, nejlépe s fotografiemi.
  Na reklamace mechanického poškození výrobku po podpisu dodacího listu nebude brán zřetel s ohledem na přepravní podmínky přepravce.
 4. Zasílání prostřednictvím České pošty, s. p.: Zboží, které je skladem, bude odesláno kupujícímu v den připsání platby kupujícího na účet prodávajícího (nebylo-li sjednáno zaslání na dobírku), případně první následující pracovní den.
  Pokud nebude adresát zastižen na udané dodací adrese, obdrží od České pošty, s. p., oznámení o uložené zásilce. Zásilka bude na poště uložena deset dní. Pokud není zásilka doručena či vyzvednuta, vrací se po deseti dnech zpátky k prodávajícímu. Za opětovné zaslání účtuje prodávající vždy přepravné.
  Reklamace přepravy zboží
  Pokud kupující převezme poškozenou zásilku a zjistí poškození zboží až po odjezdu přepravce, uplatní kupující reklamaci nejpozději následující pracovní den po dodání na příslušné pobočce České pošty, s. p.. K uplatnění reklamace je třeba předložit kompletní balení zásilky, nákupní doklad od zboží a občanský průkaz. Zaměstnanec České pošty, s. p., je povinen sepsat s kupujícím zápis o škodě a protokol o uplatnění nároku na náhradu škody.
  Po uplatnění reklamace má kupující povinnost neprodleně oznámit tuto skutečnost prodávajícímu na emailovou adresu: objednavky@eliquidshop.cz a přiložit kopii zápisu a uplatnění od České pošty, s. p., dále uvést číslo nákupního dokladu, popsat případ a uvést na sebe kontakt. Prodávající bude do 24 hodin informovat kupujícího o dalším postupu.
 5. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu druhu přepravy - zejména z časových důvodů, změna ceny přepravy je závislá na dohodě prodávajícího s kupujícím.
 6. Na zboží, které není skladem, má kupující možnost se informovat na emailové adrese: info@eliquidshop.cz nebo na telefonním čísle +420 607 445 990 (v uvedené prodejní době). Prodávající není povinen hradit kupujícímu náklady použití komunikačních prostředků na dálku.
 7. Dodání do zahraničí (jiného než Slovenská republika) lze provést pouze po individuální domluvě s prodávajícím. Za tímto účelem může kupující kontaktovat prodávajícího na emailové adrese: info@eliquidshop.cz.
 

článek 10 - Záruční podmínky

 1. Záruční podmínky na zboží se řídí reklamačním řádem prodávajícího, který je k dispozici na těchto internetových stránkách prodávajícího.
 

článek 11 - Závěrečná ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 15. června 2015. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění, a to mimo jiné i z důvodů zkvalitnění služeb nebo plnění zákonných povinností. Upravené podmínky budou včas zveřejněny na stránkách e-shopu www.eliquidshop.cz a jsou účinné ode dne zveřejnění na stránkách. Upravené všeobecné obchodní podmínky nejsou účinné vůči úkonům učiněným před nabytím účinnosti nových všeobecných obchodních podmínek.
 2. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., jakož i předpisy souvisejícími.
 

Reklamační řád e-shopu

www.eliquidshop.cz
 

 1. Reklamační řád obsahuje informace pro kupujícího (dále jen "kupující") při uplatňování reklamace zboží zakoupeného u firmy BROS Trading s.r.o. (dále jen "prodávající") prostřednictvím e-shopu www.eliquidshop.cz. V případě, že kupující potřebuje získat jakékoliv doplňující informace o vyřízení své reklamace, může kontaktovat prodávajícího na emailové adrese: objednavky@eliquidshop.cz nebo na telefonním čísle +420 607 445 990 (v uvedené pracovní době).
 

článek 1 - Obecné podmínky reklamace

 1. Nemá-li zakoupená věc (dále též "zboží") vlastnosti prohlašované prodávajícím, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
 2. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zakoupené věci byl prodávajícím informován, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 3. Kupující je povinen ve vlastním zájmu dodané zboží před převzetím důkladně prohlédnout a v případě shledání zjevných vad neprodleně informovat přepravce, který zboží doručil, nebo přímo prodávajícího.
 4. Pokud si kupující reklamované zboží nevyzvedne do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo vyřízení reklamace oznámeno prodávajícím, nejpozději však do 60 dnů od přijetí zboží do reklamačního řízení, bude kupujícímu účtován poplatek za uskladnění ve výši 20,- Kč denně.
 5. Pokud si kupující reklamované zboží nevyzvedne do šesti měsíců ode dne, kdy mu vyřízení reklamace bylo oznámeno, resp. do šesti měsíců od uplynutí 30 denní lhůty pro vyřízení reklamace, má prodávající právo reklamované zboží prodat. S výtěžkem prodeje bude naloženo dle příslušných ustanovení občanského zákoníku (poplatek za uskladnění, náklady prodeje).
 6. Zakoupené zboží lze reklamovat vyplněním reklamačního formuláře, uvedeného na stránkách www.eliquidshop.cz, Reklamované zboží je třeba neprodleně zaslat na adresu prodávajícího: BROS Trading s.r.o., Petržílkova 2583/13, 158 00 Praha 5.
 7. V případě odesílání reklamovaného zboží poštou či přepravní společností, musí být na balíku zřetelně vyznačeno, že se jedná o zásilku reklamační slovem "REKLAMACE".  Bude-li reklamace řešena vrácením peněz, je nutné pro vyplacení předložit originální nákupní doklad. Zboží po vyřízení reklamace budou vráceny kupujícímu stejným způsobem, jakým byly do reklamace předány. Reklamované zboží zaslané na dobírku nebude prodávajícím převzato. Veškeré náklady na zaslání zpět prodávajícímu jsou náklady kupujícího.
 8. Bude-li zboží předáno do reklamačního řízení bez kompletního příslušenství - nebude reklamace vyřízená!
 9. Reklamace bude vždy vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne řádného doručení prodávajícímu reklamovaného zboží, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.
 

článek 2 - Záruční doba

 1. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li u vybraných značek uvedeno jinak. Záruční doba se neposkytuje na baterie (životnost baterie činí šest měsíců) a spotřební díly (hlavy atomizérů, žhavící hlavy, žhavicí spirálky, knoty a jiné) a dále na náplně do elektronických cigaret (e-liquidy). Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
 

článek 3 - Záruční podmínky

Všeobecná ustanovení

 1. Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.
 2. Ke každému zboží je přikládán prodejní doklad a návod k použití v českém jazyce. Převzetím zboží zákazník stvrzuje svůj souhlas se záručními podmínkami. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá kupující od přepravce.
 3. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi prodejním dokladem a skutečně dodaným zbožím (v kvalitě či kvantitě), je povinen podat ihned (nejpozději do 3 dnů) zprávu adresovanou prodávajícímu, který vyhotovil prodejní doklad. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.
 

Záruka se vztahuje na:

 • elektronické cigarety a jejich příslušenství
 

Záruka se nevztahuje zejména na:

 • vady způsobené cizím zásahem (neodborná výměna atd.), vnějšími vlivy (agresivní prostředí, náraz, nešetrné zacházení, neúměrná teplota, styk se silným magnetickým polem) nebo vniknutím vody a jiné,
 • opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním (Opotřebením způsobeným obvyklým užíváním se rozumí i snížení kapacity baterií.) - poškození vnějšího korpusu, pouzdra, poškrábání, odření atd.,
 • vady způsobené nesprávným užíváním, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním
 

Do záruční opravy dále není možné přijmout zboží zejména:

 • s prošlou záruční dobou v den předložení (doručení) zboží k reklamaci,
 • poškozené přírodními živly jako je voda, oheň, elektrický výboj a jinými extrémními přírodními a fyzikálními procesy,
 • při porušením ochranných či záručních pečetí, čárových kódů a nálepek, pokud na výrobku jsou,
 • při mechanickým poškozením zboží,
 • při elektrickém přepětí (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje),
 • při neodborné instalaci, zacházení, obsluze, nebo při zanedbání péče o zboží.
 

Rozpor s kupní smlouvou

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
 2. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího, buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl, nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
 3. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci, nebo pokud se neprokáže opak.
 

Mimosoudní řešení sporů

 1. V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému sub jektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz
 2. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

článek 4 - Závěrečná ustanovení

 
 1. Tento reklamační řád je platný od 15. června 2015. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tento reklamační řád. Upravený řád bude včas zveřejněn na stránkách e-shopu www.eliquidshop.cz.
 2. Prodávající neodpovídá za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí.

Několik rad navíc:
 
Vyvarujte se prosím především těchto chyb:
 • servisní technik testuje zboží pouze na závady uvedené zákazníkem, proto se snažte být v popisu vady přesní. Především se pokuste vyvarovat strohému popisu závady, např. "nefunguje, nejde, apod.". Doporučujeme také uvést telefonní číslo pro případné upřesnění závady,
 • nekompletní a nedostatečně zabalené zboží. V případě poškození během přepravy nenese prodejce žádnou odpovědnost a reklamaci takového zboží nepřijme,
 • v případě reklamace zboží je nutno doložit doklad o nákupu (faktura nebo paragon), případně jeho kopii a řádně vyplněný záruční list.
 

Uvědomujeme si nepříjemnost reklamačního procesu, a proto se snažíme jeho průběh maximálně usnadnit tak, aby vše proběhlo rychle a k maximální možné spokojenosti obou stran.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 15.6.2015, poslední aktualizace k 7.10.2017

K dopravě zdarma zbývá:
300 Kč